Η ελληνική αγορά ρεύματος και αερίου
μπροστά στα νέα δεδομένα

Λόγω COVID-19
η ημερομηνία διεξαγωγής
θα ανακοινωθεί αργότερα.

Παρουσίαση του Forum 2020

Το νέο τοπίο που δημιουργείται στην ελληνική αγορά ενέργειας από την εφαρμογή του target model και η διερεύνηση των όρων υπό τους οποίους καλούνται να δραστηριοποιηθούν στο νέο περιβάλλον οι εταιρείες προμήθειας ρεύματος και αερίου, είναι ο βασικός άξονας του συνεδρίου Power & Gas Supply Forum που οργανώνει για δεύτερη χρονιά το επιτελείο του energypress  στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναλυθούν επίσης, μεταξύ άλλων:

  • Οι τάσεις που επικρατούν στις πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το ρόλο των εταιρειών προμήθειας.

  • Η λειτουργία του ανταγωνισμού, οι ελλείψεις και οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς και παράλληλα η ανάγκη για παρεμβάσεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

  • Το διεθνές και εγχώριο περιβάλλον που καθορίζει την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς σε αέριο και ρεύμα, οι υποδομές που απαιτούνται ή σχεδιάζονται και ο τρόπος που οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία των εταιρειών.

  • Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι διαδικασίες επέκτασης, εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των δικτύων, αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργούν για τους μετέχοντες στην αγορά προμήθειας.

  • Τα νέα εργαλεία απελευθέρωσης της αγοράς ρεύματος μετά την κατάργηση των δημοπρασιών NOME και ο ρόλος του δεσπόζοντος παίκτη σε καθεστώς λειτουργίας των αγορών του ΕΧΕ.

  • Οι κινήσεις στη σκακιέρα της λιανικής φυσικού αερίου μετά τη μεγάλη τομή που φέρνει η διάσπαση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ.

  • Η εξασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας της βιομηχανίας με όρους ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς.